Polityka Jakości Firmy R&R-BIT


R&R-BIT kładzie szczególny nacisk na jakość oferowanych produktów i świadczonych usług. Działania podnoszące tę wartość podejmowane są w celu zaspokojenia wzrastających i ściśle określonych oczekiwań klientów działających na rynku krajowym i międzynarodowym.

Dzięki ciągłym pracom nad doskonaleniem i rozwojem Systemu Zarządzania Jakością wykonywanych usług, R&R-BIT uzyskał liczne certyfikaty , świadectwa kwalifikacyjne jak i również certyfikaty IPC w tym najważniejszy z certyfikatów IPC-A-610.

Sprawne działanie systemu gwarantuje, że wszystkie procesy są monitorowane pod względem skuteczności i efektywności, doskonalone oraz przystosowywane do ciągle zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych oraz do zmieniających się wymagań klientów. Wysoka jakość produktów i usług wspierana jest ciągłą troską o środowisko oraz o bezpieczeństwo pracowników i dostawców. Stosowanie zasad systemów wdrożonych w R&R-BIT przyczynia się do wzrostu zaufania pomiędzy firmą a klientami i dostawcami.